DA Gen Waterbehandeling: Zwemmen in drinkwater!

Dryden Aqua Generator (DA-GEN) Daisy +

Daisy staat voor een optimale waterkwaliteit van zwemwater door samenwerking van op elkaar afgestemde producten, welke leiden tot kraakhelder en gezond zwembadwater met een minimum aan chloor. De kracht is het totaalconcept waarbij filtratie de basis vormt. Het doden van bacteriën geschiedt met een intelligent systeem. DA gen waterbehandeling is volgens Thermostar een product dat de norm heeft veranderd. Water word nog schoner!

Daisy+

Met het toevoegen van de + aan het reeds revolutionaire Daisy systeem kunnen we zwemmen in zwemwater van drinkwaterkwaliteit.
De + staat voor de ultieme stap; de Dryden Aqua generator (DA-GEN). De puurste vorm van zwemwater, zonder twijfel. De chloorbehoefte in het bekende Daisy concept is reeds laag maar door het integreren van de DA-GEN is chloor nauwelijks nog waarneembaar. Er is echter nog steeds een minimale chloorbehoefte in zwembadwater. Deze minimale chloorbehoefte is de depot-desinfectie welke zorgt dat er geen horizontale bacterietransmissie ontstaat tussen de zwemmers in het zwembad. Dus niet chloorvrij, maar wel chloorarm zwemmen en veel belangrijker, zonder desinfectie bijproducten. Want daar staan we voor en bereiken we met Daisy+!

De Da gen waterbehandeling desinfecteert en reinigt het zwembadwater op een zekere, kostengunstige en ecologische manier.

Hoe werkt de DA-GEN?

De DA gen waterbehandeling een hydrolyse apparaat, niet te verwarren met zoutelektrolyse. Met Magnesiumchloride (MgCl2) als activator, worden zeer effectieve oxidanten gegenereerd; vrije radicalen (ook wel OH Radicaal of Hydroxyl Radicaal genoemd). Deze zeer (re)actieve zuurstofradikalen (OH en O) oxideren organische stoffen volledig én genereren geen desinfectie bijproducten.
De DA gen waterbehandeling biedt hiermee een uiterst geavanceerde manier van oxideren. De vrije radicalen zijn slechts kort actief en vervallen in enkele seconden. Om die reden is er nog steeds behoefte aan een desinfectiemiddel welke continue aanwezig is om de depotdesinfectie in het zwembad zeker te stellen. En daarom produceert de DA-GEN ook een hele kleine hoeveelheid chloor. De DA-GEN produceert beiden. Met een goed ingericht Daisy+ systeem is een vrijchloorgehalte van 0,1mg/liter (!) reeds voldoende om een toereikend depotdesinfectie in een privé-zwembad te verzekeren. Dat is drinkwaterkwaliteit! Chloor is nauwelijks nog waarneembaar en het water is glashelder en vrij van schadelijke desinfectie bijproducten. Doel bereikt!

Daisy+ bestaat uit 4 stappen;

  1. Beste filtratieresultaat met het bioresistente filtermedium AFM.
  2. APF geïnjecteerd in een statische mixer zorgt voor een perfecte coagulatie en vlokking. In combinatie met AFM wordt tot aan 0,1 Micron uitgefiltert. Alles wat uitgefilterd wordt hoeft niet geoxideerd te worden, de oxidatiebehoefte wordt dus sterk gereduceerd.
  3. Oxidatie met ACO; ACO genereert met behulp van de zon vrije radicalen en ondersteunt zodoende de oxidatie in het zwembad. Bovendien beschermt ACO het chloor tegen photolyse door de zon. De werkingstijd van het chloor wordt met factor 4 verhoogd.
  4. Hydrolyse met de DA-GEN. Desinfectie middels vrije radicalen en een minimaal chloorgehalte voor de depotdesinfectie.

De DA waterbehandeling wordt geleverd als een compleet Pool Management Systeem. Een complete regeling, welke ook zorg draagt voor filtertijden, terugspoeltijden, verwarming, verlichting en tuinverlichting.

Dryden Aqua Generator – Conclusie:

De DA-GEN desinfecteert en reinigt het zwembadwater op een zekere, kostengunstige en ecologische manier. In combinatie met Daisy, de juiste filter- en terugspoelsnelheid en een goede hydrauliek is zwemmen in drinkwater mogelijk. Daarnaast biedt het een poolmanagement systeem waarbij controle,bediening en service op afstand (aansluiting op een webserver) de slagroom op de taart vormen. Er is een keuze uit een vrij chloor(veel nauwkeuriger) of Redox meting. Toe te passen bij kleine privé zwembaden en grote openbare zwembaden.
Deze Dryden Aqua Generator met vrij chloor meting is geschikt voor privé zwembaden tot 24 m³ en openbare zwembaden tot 12 m³ (badinhoud)